Om

Allt om avtal redogör för huvuddragen i de vanligast förekommande avtalen inom såväl  privat-  som näringsliv. Webbplatsen är inte avsedd att vara någon läro- eller instruktionsbok i hur man upprättar de olika avtalen. För den som vill ha ett korrekt och anpassat avtal är rekommendationen tveklöst att anlita en advokat eller annan jurist som är specialiserad på den aktuella avtalstypen.

Kommentera