Sök efter:
Bouppteckning

Begravning Services ServicesServices

Arvingar och testamentstagare kallas att delta vid bouppteckning av en bouppgivare. Bouppgivaren är den person som har hand om dödsboets egendom eller har bäst kännedom om egendomen. Bouppgivarens uppgift är att ge en tydlig sammanställning av dödsboets tillgångar och skulder. Då bouppteckningen färdigställs kallas för bouppteckningsförrättning.

Gratis avtalsmallar

Ladda ned och kom igång med en gång. Allt om avtal redogör för huvuddragen i de vanligast förekommande avtalen inom såväl privat- som näringsliv. Webbplatsen är inte avsedd att vara någon läro- eller instruktionsbok i hur man upprättar de olika avtalen.

Samboavtal

Det kan därav vara bra att fundera på var man vill att sin kvarlåtenskap ska gå. Vill man att det ska gå till sin sambo så kan man skriva ett testamente som reglerar det. Även om man har ett testamente kommer en del av den avlidnes egendom gå till barnen.

Äktenskapsförord

Man kan registrera äktenskapsförord när som helst under ett äktenskap eller innan giftemål. Det går alltid att skriva ett nytt äktenskapsförord om man vill upphäva den enskilda egendomen eller ändra något.

Juridik utan fällor

Gratis Hjälp HjälpHjälp

Allt om avtal redogör för huvuddragen i de vanligast förekommande avtalen inom såväl privat- som näringsliv.

Samboavtal

Det är viktigt att vara medveten om att man enligt sambolagen har rätt att begära bodelning vid separation vilket betyder att bostad och bohag som har införskaffats för gemensamt bruk ska delas lika vid separation.

Äktenskapsförord

Many variations of at Lorem Ipsum but the majority have suffered. Lorem Ipsum the majority suffered.

Begravningar

Many variations of at Lorem Ipsum but the majority have suffered. Lorem Ipsum the majority suffered.

Hyreskontrakt mallar

Many variations of at Lorem Ipsum but the majority have suffered. Lorem Ipsum the majority suffered.

Lånekontrakt

Many variations of at Lorem Ipsum but the majority have suffered. Lorem Ipsum the majority suffered.

Testamente

Many variations of at Lorem Ipsum but the majority have suffered. Lorem Ipsum the majority suffered.

Allt om avtal

Ger gratis hjälp i juridiska frågor

Allt om avtal redogör för huvuddragen i de vanligast förekommande avtalen inom såväl privat- som näringsliv.

Elavtal

Att flytta sitt elavtal kan vara en fördelaktig strategi för att sänka sina elkostnader eller för att byta till en leverantör som erbjuder mer miljövänliga alternativ. Här är några viktiga saker att tänka på när du funderar på att flytta ditt elavtal.

Först och främst bör du ta reda på vilken typ av avtal du har. Det finns två huvudtyper av elavtal: rörligt och fast pris. Ett rörligt avtal innebär att priset på elen varierar över tid beroende på marknadsförhållanden, medan ett fast pris innebär att du betalar samma pris under hela avtalsperioden. – Jämför gärna här på Compricer.

Om du har ett fastprisavtal kan det vara bra att vänta tills avtalsperioden är slut innan du byter, eftersom det kan finnas straffavgifter för att bryta avtalet i förtid. Om du har ett rörligt avtal kan du däremot när som helst byta leverantör utan att behöva betala några straffavgifter.

När du väljer en ny leverantör är det viktigt att jämföra priser och villkor från olika företag. Du kan använda olika webbplatser och appar för att jämföra priser och hitta det bästa erbjudandet för dig. Tänk på att det billigaste alternativet inte alltid är det bästa, eftersom det kan finnas andra faktorer som påverkar ditt beslut, till exempel leverantörens miljöpåverkan eller deras kundtjänst.

När du har hittat en ny leverantör bör du se till att förstå villkoren för avtalet. Läs igenom avtalet noggrant och se till att du förstår vilka priser och avgifter som gäller, vilken typ av el som levereras och om det finns några begränsningar eller restriktioner som du behöver känna till. Om du har några frågor eller är osäker på något, kontakta leverantören och be om förtydligande.

När du har bestämt dig för att byta leverantör kommer din nya leverantör att ta hand om allt administrativt arbete. Du behöver inte göra något annat än att avsluta ditt gamla avtal och teckna ett nytt. Detta innebär vanligtvis att du måste skicka in en uppsägning till din gamla leverantör och sedan teckna ett nytt avtal med din nya leverantör.

Tänk på att det kan ta några veckor för bytet att bli klart och att du under den tiden fortfarande kommer att få din el från din gamla leverantör. När bytet har genomförts kommer din nya leverantör att ta över ansvaret för att leverera el till ditt hem eller företag.

Sammanfattningsvis är det viktigt att ta reda på vilken typ av elavtal du har och om det finns några straffavgifter för att bryta avtalet i förtid.

Hur går en begravning till?


En begravning är ett vacker ceremoni där man minns, hedrar och tar farväl av en nära person som avlidit. Avskedet sker på olika sätt beroende på den avlidnes önskemål tillsammans med arrangörernas planer, oftast planeras begravningen av den avlidnes närmaste det kan vara dennes man eller fru, barn, syskon eller förälder. Det finns även två sorters begravningar, borgerliga eller religiösa. De två olika sätten att ta farväl på skiljer sig i upplägg, vilket gör att begravningarna kan se olika ut.

Religiös begravning

En religiös begravning görs i en kyrka eller ett kapell under en begravningsgudstjänst. Gudstjänsten sker i stor respekt för personen som gått bort och en präst ger frid till kroppen samt lämnar han eller henne vidare. Programmet för gudstjänsten kan den avlidne lagt in sina önskemål i men kan även göras av arrangören för begravningen med hjälp av kyrkans präst.

Genom en gudstjänsten ska man tillsammans minnas personen som gått bort, ett vackert sätt att säga farväl på. Ceremonin har sedan inslag av musik i form av psalmer och livemusik, minnestal, och slutar med ett avsked av den avlidne. Avskedet går till så att de närmaste anhöriga går fram först till kistan som står längst fram i kyrkan. Oftast lämnar man en blomma, stannar till och gör ett avsked. När de närmaste är klara går sedan resterande av församlingen fram och tar sitt farväl på samma sätt.

Borgerlig begravning
Ett borgerligt farväl kan hållas på den plats som de anhöriga önskar eller som den avlidne bestämt innan han eller hon gått bort. Det betyder att begravningen kan hållas på vilken plats som helst, det är vanligt att man väljer en församlingslokal, vid graven eller i hemmet.  Man får även välja vem som ska hålla i begravningen, om man vill ha en anhörig eller en inhyrd person. Det hålls oftast samma struktur och program som de religiösa begravningarna, musik, minnestal och avskedsstund är vanliga inslag. Man plockar antingen bort alla religiösa fragment av begravningen eller tar med de delar man önskar.

Den avlidne får en egen plats på kyrkogården, även om han eller hon kanske inte är med i Svenska Kyrkan. I Sverige betalar vi begravningsskatt, vilket betyder att alla har rätt till en grav på kyrkogården. Under en borgerlig begravning är man mer fri att skräddarsy upplägget på det sätt som man önskar, men med en respektfull ton på och ett fokus på att hedra och lämna vidare under ceremonin.

Efter både den borgerliga och religiösa begravningsceremonin avslutar man med en minnesstund där man äter mat eller fikar tillsammans. Minnesstunden sker inte i kyrkan utan ofta i hemmet eller i en hyrd lokal. Minnesstundens upplägg är väldigt individuellt beroende på hur man vill hedra sin nära som har lämnat, vanligt är att man minns tillsammans, talar om upplevelser och känslor för att stötta varandra.

Så skriver du ett ordentligt avtal med din hantverkare

När du ska renovera badrum eller renovera kök är det väldigt viktigt att du använder dig av en seriös hantverkare. Många gör fel idag att använda sig utav tjänster som offerta där man tar in offerter från diverse hantverkare och väljer efter lägsta pris. Detta kan såklart låt väldigt lockande, men det gäller att se upp detta kan bli dyrare så dessa hantverkare tjänar pengar på ändringar och i vissa fall kan de lägga på extra materialkostnader.

För att undvika tråkigheter har vi gjort en checklista du kan använda dig av.

Skriv ett avtal med hantverkaren

En bra början till att inte bli lurad är att skriva ett avtal med hantverkaren, i avtalet ska det så exakt vad som ingår – material, resersättning osv. Det ska även stå vad som gäller vi ändringar och tilläggsarbete. Villaägarna.se har en en mycket bra avtalsmall som du kan använda dig utav. Går man igenom den framkommer det även att man kan få priset rabatterat om badrummet inte blir klart i tid.

Skattereduktion för Rot-arbete

En seriös hantverkarfirma har koll på detta och om du vill ha en skattereduktion för utförd renovering måste du informera hantverkaren om detta innan arbete börjar. Det ska också stå i kontraktet att du bara ska betala halva kostnaden.

Betala inte svart

Det kan som sagt vara lätt att betala med svarta pengar, vilket är lockande när man vill få ett badrum gjort billigt, men det kan också bli mycket kostsamt om du använder dig utav svart arbetskraft. Om du anlitar en hantverkare svart kommer de inte att ha någon ansvarsförsäkring vilket gör att du kommer själv stå för notan om det skulle bli vattenläcka eller något annat skulle hända som en följd av renoveringen.

Vi har tagit hjälp av branschens bästa jurister och advokater

Webbplatsen är inte avsedd att vara någon läro- eller instruktionsbok i hur man upprättar de olika avtalen. För den som vill ha ett korrekt och anpassat avtal är rekommendationen tveklöst att anlita en advokat eller annan jurist som är specialiserad på den aktuella avtalstypen.