Sök efter:

Många tror att gifta par och sambos har samma rättsliga skydd men som sambos ingår man automatiskt i sambolagens regler gällande bodelning. Som sambos ärver man inte av varandra och i sambolagen finns regler som styr hur man ska dela upp saker vid separation. För att minska risken för bråk och problem kan man skriva ett samboavtal. 

Det är viktigt att vara medveten om att man enligt sambolagen har rätt att begära bodelning vid separation vilket betyder att bostad och bohag som har införskaffats för gemensamt bruk ska delas lika vid separation. Det gäller oavsett vem som har betalat för detta. Det kan vara så att ena partnern har betalat för bostaden men med syfte att båda ska bo där, vid separation delas då värdet av bostaden lika om man inte har ett samboavtal.  Sådant som bil, fritidshus och bankmedel ingår inte i bodelningen. Om båda samborna är överens om uppdelningen behövs ingen formell dokumentation av bodelning. 

Om den ena partnern går bort kan man även begära bodelning. Då har man rätt till hälften av värdet på bostad samt bohag och resten går till den som ärver enligt lag från den avlidne. Sambor ärver inte automatiskt varandra oavsett om de har barn tillsammans eller inte. Den avlidnes egendom går då till dennes barn alternativt föräldrar om man ej har barn. 

Det kan därav vara bra att fundera på var man vill att sin kvarlåtenskap ska gå. Vill man att det ska gå till sin sambo så kan man skriva ett testamente som reglerar det. Även om man har ett testamente kommer en del av den avlidnes egendom gå till barnen. 

Syftet med ett samboavtal är att avtala bort vissa delar av sambolagens regler kring bodelning. Har ena partnern investerat i en bostad för gemensamt bruk kanske denne vill behålla bostaden vid eventuell separation utan att behöva köpa ut den andre. Man kan skriva ett samboavtal själva men det rekommenderas att ta hjälp av en jurist för att minska felaktigheter och tolkningsutrymme.