Sök efter:

Äktenskapsförord är ett avtal mellan två makar eller blivande makar som reglerar hur det man äger ska delas upp vid eventuell skilsmässa. Många vill inte tänka tanken att äktenskapet skulle ta slut men det kan spara otroligt mycket frustration och bråk om man från början tillsammans bestämmer hur saker ska delas vid en eventuell skilsmässa. Skrivs inget äktenskapsförord har vardera make rätt till hälften av all egendom vid skilsmässa oavsett vem som egentligen äger vad vilket även innefattar egendomen man hade innan äktenskapet.

Enskild egendom

Vill man inte dela på allt så kan man bestämma saker som ska hållas utanför giftorätten under bodelning vid en skilsmässa. Det kan vara saker som har en speciell betydelse för en person i äktenskapet, tex en sommarstuga som har gått i släkten eller att den ena har ett företag som den vill behålla vid eventuell skilsmässa. Inget kan automatiskt vara enskild egendom i ett äktenskap om man inte har skrivit äktenskapsförord. Detta gäller dock inte personliga saker av mindre värde, så som kläder. Man kan även välja att regler om giftorätt inte ska gälla alls i ens äktenskap via äktenskapsförorden, då är allt enskild egendom.

Man kan registrera äktenskapsförord när som helst under ett äktenskap eller innan giftemål. Det går alltid att skriva ett nytt äktenskapsförord om man vill upphäva den enskilda egendomen eller ändra något. 

Äktenskapsförord ska registreras hos skatteverket men det finns ingen specifik blankett för detta och därav är det bäst att kontakta en jurist för att få hjälp med att formulera det på bästa sätt så att det är juridiskt bindande.  Juristerna kan även hjälpa till att registrera äktenskapsförordet hos skatteverket. 

Huvudregeln i ett äktenskap är att så kallad giftorätt gäller vilket innebär att all egendom delas lika vid en skilsmässa eller vid dödsfall. Om man vill undanta viss eller all egendom omfattat av giftorätten kan makarna ingå ett avtal om detta. Ett sådant avtal kallas äktenskapsförord och måste registreras för att vara gällande.

Ett äktenskapsförord kan ingås såväl före som under äktenskapet. I avtalet kan parterna till exempel komma överens om att all egendom ska vara enskild egendom och därmed inte ingå i en framtida bodelning. Ett annat alternativ kan vara att den egendom som var och en av makarna har med sig in i äktenskapet ska vara enskild egendom och att det som förvärvas därefter omfattas av giftorätten. Det är även fullt möjligt att undanta viss egendom såsom till exempel en semesterbostad, arvegods eller liknande.

För att ett äktenskapsförord ska vara gällande krävs att det registreras vid tingsrätten. Registreringen sker genom att man lämnar in äktenskapsförordet i original tillsammans med tre kopior samt personbevis avseende makarna. I samband med inlämnandet av äktenskapsförordet ska en ansökningsavgift om 275 kronor betalas. Detta kan betalas direkt på tingsrätten eller via tingsrättens Plusgirokonto. Personbevis kan beställas från Skatteverket.

Det finns inte något formellt krav på att en advokat eller annan jurist ska medverka vid upprättande av ett äktenskapsförord. Det finns dessutom olika färdiga juridiska mallar för äktenskapsförord där grunduppgifterna är uppfyllda. Att upprätta ett äktenskapsförord som på ett korrekt sätt uppfyller makarnas avsikter med avseende på fördelning av egendom kan däremot vara en komplicerad uppgift och felaktigheter kan medföra  förödande konsekvenser. Rådet är därför att anlita en advokat eller annan jurist som är specialiserad på just äktenskapsförord.