Hur går en begravning till?


En begravning är ett vacker ceremoni där man minns, hedrar och tar farväl av en nära person som avlidit. Avskedet sker på olika sätt beroende på den avlidnes önskemål tillsammans med arrangörernas planer, oftast planeras begravningen av den avlidnes närmaste det kan vara dennes man eller fru, barn, syskon eller förälder. Det finns även två sorters begravningar, borgerliga eller religiösa. De två olika sätten att ta farväl på skiljer sig i upplägg, vilket gör att begravningarna kan se olika ut.

Religiös begravning

En religiös begravning görs i en kyrka eller ett kapell under en begravningsgudstjänst. Gudstjänsten sker i stor respekt för personen som gått bort och en präst ger frid till kroppen samt lämnar han eller henne vidare. Programmet för gudstjänsten kan den avlidne lagt in sina önskemål i men kan även göras av arrangören för begravningen med hjälp av kyrkans präst.

Genom en gudstjänsten ska man tillsammans minnas personen som gått bort, ett vackert sätt att säga farväl på. Ceremonin har sedan inslag av musik i form av psalmer och livemusik, minnestal, och slutar med ett avsked av den avlidne. Avskedet går till så att de närmaste anhöriga går fram först till kistan som står längst fram i kyrkan. Oftast lämnar man en blomma, stannar till och gör ett avsked. När de närmaste är klara går sedan resterande av församlingen fram och tar sitt farväl på samma sätt.

Borgerlig begravning
Ett borgerligt farväl kan hållas på den plats som de anhöriga önskar eller som den avlidne bestämt innan han eller hon gått bort. Det betyder att begravningen kan hållas på vilken plats som helst, det är vanligt att man väljer en församlingslokal, vid graven eller i hemmet.  Man får även välja vem som ska hålla i begravningen, om man vill ha en anhörig eller en inhyrd person. Det hålls oftast samma struktur och program som de religiösa begravningarna, musik, minnestal och avskedsstund är vanliga inslag. Man plockar antingen bort alla religiösa fragment av begravningen eller tar med de delar man önskar.

Den avlidne får en egen plats på kyrkogården, även om han eller hon kanske inte är med i Svenska Kyrkan. I Sverige betalar vi begravningsskatt, vilket betyder att alla har rätt till en grav på kyrkogården. Under en borgerlig begravning är man mer fri att skräddarsy upplägget på det sätt som man önskar, men med en respektfull ton på och ett fokus på att hedra och lämna vidare under ceremonin.

Efter både den borgerliga och religiösa begravningsceremonin avslutar man med en minnesstund där man äter mat eller fikar tillsammans. Minnesstunden sker inte i kyrkan utan ofta i hemmet eller i en hyrd lokal. Minnesstundens upplägg är väldigt individuellt beroende på hur man vill hedra sin nära som har lämnat, vanligt är att man minns tillsammans, talar om upplevelser och känslor för att stötta varandra.