Sök efter:

Vill man få en skilsmässa vänder man sig till den tingsrätt som ens kommun tillhör. Man kan lämna en gemensam skilsmässoansökan eller en stämningsansökan. Om ni har hemmavarande barn under 16 år eller om någon av er inte vill skiljas får man betänketid som alltid är på minst 6 månader till högst ett år. Har man inga barn i hemmet under 16 år och gemensamt söker skilsmässa kan tingsrätten meddela dom utan betänketid.  Om man har bott isär mer än två år kan man få skilsmässa direkt även om man inte är överens om att skiljas. 

I samband med en skilsmässa behöver man även dela upp sina tillgångar och skriva ned det i ett bodelningsavtal, detta måste skrivas även om ni är överens om vem som ska ha vad. Banker kan nämligen vägra att ge er nya lån eller lägga om bolån om man inte kan visa upp ett formellt bodelningsavtal. Om det inte finns enskild egendom (äktenskapsförord, gåvobrev eller arv via testamente) så delas egendomen lika mellan makarna. 

Om det finns barn i hemmet och föräldrarna är gifta har båda vårdnad om barnet. Det vanligaste är att man behåller den gemensamma vården av barnet även efter skilsmässa. Vill man ändra vårdnad av barnet så prövas detta i domstol. Domstolen ska då besluta om vad som är bäst för barnet. 

En skilsmässa kan vara jobbig, känslosam och många juridiska frågor är inblandade. Det kan därför vara skönt att anlita en jurist som kan hjälpa till så att man inte behöver sätta sig in mycket i juridiken samt kan hjälpa till med pappersarbetet.