Sök efter:
Det är viktigt att som anställd ha ett anställningsavtal. Det är den handling som visar att du är anställd och vem arbetsgivaren är.

Det finns inte några formkrav vid ingåendet av ett anställningsavtal, vilket gör  även ett muntligt anställningsavtal giltigt. Ett anställningsavtal kan vidare tillkomma genom så kallat konkludent handlande, det vill säga att den anställde erhåller uppfattningen av arbetsgivaren hen har erhållit en anställning.

Även om det inte finns något krav på att anställningsavtalet skall vara skriftligt skall arbetsgivaren, om anställningen varar längre än en månad, skriftligen informera arbetstagaren om villkoren i anställningsavtalet. Denna underrättelse skall lämnas till arbetstagaren senast inom en månad efter det att hen påbörjat sin anställning och underrättelsen skall innehålla följande uppgifter:

1. Arbetsgivarens och arbetstagarens namn respektive adress.
2. Anställningens tillträdesdag samt arbetsplats.
3. Arbetstagarens arbetsuppgifter, yrkesbenämning eller tjänstetitel.
4. Om anställningen gäller tills vidare, är tidsbegränsad eller är en provanställning.
5. Om det är fråga om en anställning tillsvidare – vilka uppsägningstider som gäller.
6. Om det är fråga om en tidsbegränsad anställning – anställningens slutdag.
7. Om det är fråga om en provanställning – prövotidens längd.
8. Lön och löneförmåner.
9. Semestervillkor.
10. Villkor för arbetstagares stationering utomlands, om stationeringen avses pågå längre än en månad.

Om arbetstagaren och arbetsgivaren kommer överens om ändringar i ett anställningsavtal är arbetsgivaren skyldig att till arbetstagaren i skrift informera om de ändringar som avtalats.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *