Sök efter:

Säljare har en omfattande upplysningsplikt gentemot köpare, men köparen har i sin tur en omfattande undersökningsplikt. När säljare och köpare kommit överens ska det upprättas ett köpekontrakt och i vissa fall även ett köpebrev samt en likvidavräkning. Det finns starka formkrav förknippade med upprättande av sådana handlingar. Som köpare finns möjligheten att återkomma långt efter köpet med krav mot säljaren för ”dolda fel”. Säljaren har däremot ibland möjlighet att teckna en försäkring mot sådana fel.

Viktigt att tänka på är att inga muntliga klausuler gäller vid köp av fastighet. Var därför noga med att verkligen få med alla utfästelser och löften i kontraktet. Om säljaren till exempel garanterar att avloppet är OK så se till att detta står i kontraktet. Annars har du inte fullföljt din undersökningsplikt genom att kontrollera att avloppet verkligen är OK.

Om fastigheten som överlåts är stor kan det finnas kommunal förköpsrätt att ta hänsyn till. Det är även viktigt att kontrollera eventuella servitut och rättigheter på fastigheten så att både köpare och säljare är överens om hur dessa är förlagda och huruvida de kan nyttjas.

Ibland kan det gå lång tid mellan upprättande av köpekontrakt och tillträde till fastigheten, och det kan förekomma många villkor i avtalet som skall uppfyllas innan affären verkligen kan gå igenom. Det är mycket viktigt att inte lämna något åt slumpen utan att kontrollera vilka inteckningar som finns, vilka pantbrev som är datapantbrev respektive papperspantbrev med mera. I samband med fastighetsöverlåtelser förekommer det en hel del konstiga ord. Vet du till exempel vad ett gravationsbevis är? (det är en förteckning över vilka externa rättigheter som belastar fastigheten, till exempel servitut). Det är dessutom ofta många handlingar som skall upprättas vid köp eller försäljning av fastigheter. Förutom ett köpekontrakt upprättas ofta ett separat köpebrev (för användning vid lagfartsansökan), likvidavräkning (om till exempel lån ska övertas) och även separata frågeformulär som vid eventuell tvist kan användas som bevisning för vad säljaren lämnat för upplysningar. Ytterligare handlingar som kan behövas är till exempel överlåtelse av avtalsservitut.

One thought on “Fastighetsöverlåtelseavtal

  1. Hej,
    Vad gäller om man muntligen kommit överens köpare och säljare om pris mm och ska dagen efter skriva kontrakt. Säljaren ringer och bryter avtalet.
    Är det OK?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *