Sök efter:

Skuldebrev

 

Ett skuldebrev är ett skriftligt löfte att återbetala en pengaskuld. Det fungerar som både ett kvitto för den part som lånat ut pengar och bevis för att den andra parten har ett lån. Skuldebrevet klargör tydligt vem som lånat ut pengar till vem och hur och när denna skuld skall vara återbetald, och det är en viktig handling att upprätta.

Det finns två typer av skuldebrev, enkla och löpande.

Ett enkelt skuldebrev är ställt till en speciell person. Där skall det därför finnas uppgifter om vem som lånat ut pengar. Tanken med enkla skuldebrev är inte att de ska överlåtas men skulle det ske så får inte den nya ägaren av skuldebrevet bättre rätt emot gäldenären än tidigare ägare hade.

Ett löpande skuldebrev kan delas in i två varianter, nämligen orderskuldebrev och innehavarskuldebrev. Den som innehar ett löpande skuldebrev ska antas ha rätt att kräva och erhålla betalning, och den som löpande betalar har rätt att få det återställt till sig.

Ett skuldebrev kan dessutom användas om flera köpt en bostad tillsammans med de olika parterna inte lagt in samma summa. Skuldebrevet kan då användas för att reglera skulden mellan parterna i händelse av försäljning eller separation.

Normalt förväntas geldenären betala ränta på skulden. Det ska finnas beräkningar i skuldebrevet för hur räntan ska betalas och för lån till konsumenter ska även information om effektiva räntan anges.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *